Кратък фирмен профил

Балканфарма - Разград АД - Разград


Контакти

Разград, 7200
бул. Априлско въстание 68
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 826043828
Капитал (лв.): 9 530 990
 
 
 

Отрасъл: Производство на лекарствени продукти
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Проспект Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 12.09.2020 
Предмет на дейност: Научно - приложна, проекто - конструкторска, производствена, търговска и инженерингова дейност в страната и чужбина в областта на промишления микробиален синтез, генетика и селекция на промишлените микроорганизми, приложение на ензимите като биокатализатори при трансформация на биологичноактивните вещества, създаване на лекарствени препарати, xимична и микробиологична модификация на биологичноактивните вещества, фин органичен синтез, решаване на свързаните с биологичните производства екологични проблеми; квалификация и преквалификация на кадри, xотелиерство и ресторантъорство, транспортна и всяка друга дейност, незабранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 23   стр.    
29.04.2010: Балканфарма - Разград АД - Разград свиква Годишно общо събрание...
12.04.2010: Фармацевтичният пазар продължава да расте През миналата...
06.04.2010: Високата ставка на ДДС е виновникът за надутите цени на...
06.04.2010: Над 30 лв. - толкова струва курсът със "Зинат", ако те повали...
15.07.2009: Компаниите от групата на "Балканфарма", която е собственост на...
22.05.2009: Балканфарма - Разград АД - Разград свиква Годишно общо събрание...
30.04.2009: Дружеството е регистрирано в ТД "Големи данъкоплатци и...
20.03.2009: Балканфарма - Разград АД - Разград свиква Извънредно общо...
09.01.2009: Фармацевтичната компания "Антибиотик Разград" иска да купи...
09.01.2009: Исландската компания "Актавис" на Тор Бьорголфсон, която е един...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 675 пъти
[2016: 999, 2015: 172, 2014: 126, 2013: 252, 2012: 485, 2011: 437, ... ]