Кратък фирмен профил

Интерхотел Сандански - България АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Кърниградска 19
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 101511550
Капитал (лв.): 1 305 000
 
 
 

Отрасъл: Хотели и мотели с ресторант
Общи събрания: Последно - 26.06.2019 
Предмет на дейност: Хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност, туристическа агентска дейност, предоставяне на допълнителни туристически услуги, продажба на стоки от внос и местно производство, външноикономическа дейност, организиране и провеждане на музикално-артистична дейност, организиране на екскурзии в страната и в чужбина, предоставяне на транспортни информации, комунално-битови, рекламни, спортни, анимационни и други видове услуги, свързани с международния и вътрешния туризъм, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
26.03.2012: Вангел Иванов е новият изпълнителен директор на "Интерхотел...
10.02.2012: Нова вълна на съкращения помете част от персонала на "Интерхотел...
22.11.2011: Метачки от чистотата бяха назначени в залязващата туристическа...
24.06.2011: Инсулт уби най-богатия бизнесмен в Благоевград Тодор Мицев,...
03.06.2010: Интерхотел - Сандански - България АД - Сандански свиква Годишно...
29.10.2009: Министерският съвет одобри промени в концесионните договори за...
25.08.2009: Интерхотел-Сандански-България АД - Сандански свиква Извънредно...
05.08.2009: Кметът на община Сандански Андон Тотев е най-вероятният купувач...
22.05.2009: Интерхотел-Сандански-България АД - Сандански свиква Извънредно...
22.05.2009: Интерхотел-Сандански-България АД - Сандански свиква Годишно общо...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 911 пъти
[2016: 435, 2015: 90, 2014: 74, 2013: 148, 2012: 271, 2011: 303, ... ]