Кратък фирмен профил

Аптечно Добрич АД - Добрич


Контакти

Добрич, 9300
ул. Св. Св. Кирил и Методий 59
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 124107175
Капитал (лв.): 100 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с фармацевтични, медицински и ортопедични изделия
Общи събрания: Последно - 21.06.2019 
Предмет на дейност: Снабдяване и търговия с всякакви медицински стоки и санитарен транспорт, производство и търговия с галенови препарати и лекарствени средства,отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи и извършване на дейности, свързани с отдаване под наем; организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти, други дейности и услуги, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
05.05.2010: Аптечно-Добрич АД - Добрич свиква Годишно общо събрание на...
27.05.2009: Аптечно-Добрич АД - Добрич свиква Годишно общо събрание на...
16.04.2009: Аптечно-Добрич АД - Добрич свиква Годишно общо събрание на...
07.11.2006: Съветът на директорите на "Аптечно - Добрич" - АД, Добрич, на...
05.09.2006: Съветът на директорите на "Аптечно - Добрич" - АД, Добрич, на...
26.07.2005: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
26.07.2005: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
31.05.2005: Съветът на директорите на "Аптечно - Добрич" - АД, Добрич, на...
09.03.2004: Сред останалите все още интересни пакети са и акциите на...
09.01.2004: Съветът на директорите на "Аптечно - Добрич" - АД, Добрич, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 074 пъти
[2016: 300, 2015: 35, 2014: 48, 2013: 97, 2012: 171, 2011: 163, ... ]