Кратък фирмен профил

Коел Сат ЕООД - София


Контакти

София, 1712
ж.к. Младост 3, бл. 353, вх. 6, ет. 7, ап. 27
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121131388
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на телевизионни и радиоприемници, апарати за записване или възпроизвеждане на звук и образ
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Външна и вътрешна търговия с промишлени и селскостопански произведения, създаване и поддръжка на софтуер, строителство и проектиране и производство на електронни изделия, ремонт и търговия със същите, посредничество и представителство /без процесуални/, ресторантъорство и хотелиерство, превоз на пътници и товари в страната и чужбина, консултантски услуги, както и всякакви други дейности, незабранени от закона
 

27.10.2008: С решение от 27.10.2008 г. е вписана промяна в правната форма на...
19.07.2007: Две нови сделки на най-големите играчи на кабелния пазар одобри...
19.07.2007: Комисията за защита на конкуренцията разреши на най-големия...
19.07.2007: Комисията за защита на конкуренцията разреши придобиване от...
22.06.2007: “Евроком Кабел Мениджмънт България” планира да купи софийската...
27.10.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
03.06.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
07.10.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261,...
12.11.1997: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 605 пъти
[2016: 297, 2015: 21, 2014: 27, 2013: 54, 2012: 104, 2011: 29, ... ]