Кратък фирмен профил

ЗММ ООД - Смолян


Контакти

Смолян, 4700
ул. Хан Аспарух 4, п.к. 141
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 120071162
Капитал (лв.): 255 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на сечива за ръчна употреба и инструменти
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Продукти и услуги:
Проектиране, разработка, внедряване и производство на: дърворежещи инструменти и окомплектовка, металорежещи инструменти и окомплектовка, инструменти и окомплектовка за прозоречни системи от PVC-профили, инструменти за хранително-вкусовата промишленост, строителството и др., инструменти и детайли по чертежи и мостри на клиенти; сервиз на инструменти; търговия с инструменти и резервни части
Предмет на дейност: Проектиране, разработка, внедряване и производство на: дърворежещи инструменти и окомплектовка, металорежещи инструменти и окомплектовка, инструменти и окомплектовка за прозоречни системи от РVС профили, инструменти за хранително-вкусовата промишленост, строителството и др., инструменти и детайли по чертежи и мостри на клиенти; сервиз за инструменти; търговия с инструменти и резервни части; други дейности, незабранени от закона.
 

23.10.2007: Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
18.07.2006: Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
28.06.2002: Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
13.10.2000: Месец юни 6. преференциален пакет дялове, представляващ 20 %...
13.10.2000: Месец декември . мажоритарен пакет дялове, представляващ 70 %...
01.09.2000: Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
11.01.2000: Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
20.08.1999: Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 587 пъти
[2016: 353, 2015: 28, 2014: 28, 2013: 56, 2012: 83, 2011: 16, ... ]