Кратък фирмен профил

Купро 94 ООД - Горна Оряховица


Контакти

Горна Оряховица, 5100
ул. Мано Тодоров 28
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 814211862
Капитал (лв.): 500 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001 Член на GS1
Предмет на дейност: Разработване на технологии и производство на химикали, препарати, реактиви, силикатни материали, багрила, пигменти и търговия с тях, транспортна дейност и услуги – пътнически и товарни превози в страната и в чужбина, кооперирано производство и търговски връзки с местни и чуждестранни фирми и други партньори, пласментно-снабдителска, посредническа, комисионна и валутна търговска дейност (при спазване валутните разпоредби) и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон.
 

17.03.2014: 32 площадки за третиране на отпадъци от черни и цветни метали са...
14.03.2014: 32 площадки за третиране на отпадъци от черни и цветни метали са...
27.05.2008: Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с...
22.01.2004: 17 дела по искове на Агенцията за следприватизационен контрол...
13.10.2000: Месец май 13. 80 % от регистрирания капитал на "Емайл" - ЕООД,...
31.08.2000: До десет дни шуменското дружество за производство на емайлирани...
03.08.2000: До двадесет дни шуменското дружество за производство на...
15.12.1998: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261,...
18.02.1998: Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с...
02.04.1996: Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 097 пъти
[2016: 429, 2015: 76, 2014: 78, 2013: 157, 2012: 258, 2011: 50, ... ]