Кратък фирмен профил

Агромеханизация-2000 АД - Брестница


Контакти

Брестница, 5761
общ. Ябланица, Ловешка област
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 110506285
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Други дейности в областта на бизнесуслугите, некласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 17.08.2020 
Предмет на дейност: участие в приватизацията на "Агромеханизаця" - ЕООД, с. Брестница
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
23.04.2010: Съветът на директорите на ”Агромеханизация – 2000“ – АД, с....
10.04.2009: Съветът на директорите на “Агромеханизация - 2000” - АД, с....
20.06.2008: Съветът на директорите на "Агромеханизация - 2000" - АД, с....
17.04.2007: Съветът на директорите на "Агромеханизация - 2000" - АД, с....
31.03.2006: Съветът на директорите на "Агромеханизация 2000" - АД, с....
15.03.2005: Съветът на директорите на "Агромеханизация 2000" - АД, с....
26.03.2004: Съветът на директорите на "Агромеханизация - 2000" - АД, с....
12.06.2002: Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
16.02.2001: Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
23.01.2001: Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 387 пъти
[2016: 615, 2015: 45, 2014: 41, 2013: 83, 2012: 148, 2011: 119, ... ]