Кратък фирмен профил

Софкъмпани ООД - София


Контакти

София, 1415
у кв. Драгалевци, ул. Околовръстен път 64
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121158200
Капитал (лв.): 5 350
 
 
 

Отрасъл: Производство на излъчваща телевизионна и радиотехника, и проводникова далекосъобщителна техника
Предмет на дейност: Временно съхранение, събиране, транспортиране, оползотворяване, рециклиране и обезвреждане на отпадъци. вътрешно и външноикономическа дейност, както и други дейности, незабранени от закона. за дейности, за които се изисква лиценз или разрешително ще се упражняват след издаването му, при спазване на особените за всяка отделна дейност изисквания на закона.
 

18.01.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
23.11.2001: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
07.09.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261,...
01.12.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 428 пъти
[2016: 203, 2015: 15, 2014: 22, 2013: 45, 2012: 60, 2011: 28, ... ]