Кратък фирмен профил

Каримекс ЕООД - Разград


Контакти

Разград, 7200
ул. Княз Борис 35, ап.2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 116025390
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Други довършителни строителни дейности
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Строително-монтажна дейност, производство на стоки с цел продажба, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупка на ценни книжа с цел продажба, комисионна, спедиционна ,складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, превозна, рекламна, информационна, хотелиерска, туристическа дейност, предоставяне на други услуги, сделки с интелектуална собственост, производство на филми, видео- и звукозаписи, както и други подобни дейности, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, вътрешно- и външнотърговска дейност, проектиране, осигуряване на конструктивна технологична документация и изработване на нестандартно оборудване, машини, съоръжения и резервни части, сервизно обслужване на автомобили, канцеларски машини, пласментно-снабдителска дейност, селскостопанска и животновъдна дейност, всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 

21.01.2003: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
09.06.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
05.01.1999: Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
08.09.1998: Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 577 пъти
[2016: 144, 2015: 27, 2014: 25, 2013: 51, 2012: 169, 2011: 54, ... ]