Кратък фирмен профил

Хебърстрой 2000 АД - Пазарджик


Контакти

Пазарджик, 4400
ул. Гурко 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 112511936
Капитал (лв.): 400 000
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Общи събрания: Последно - 29.07.2019 
Предмет на дейност: Строителство, строителни ремонти, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, производство на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни, складови, лизингови сделки, търговско представителство и посредничество, превозни, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, лицензионни сделки или предоставянето на други услуги, чието предлагане не е забранено със закон, внос, износ и реекспорт, издателска или печатарска дейност, сделки и интелектуална собственост, видео- и звукозаписи, външнотърговска и външноикономическа дейност, всякакви други сделки, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
01.07.2010: Хебърстрой-2000 АД - Пазарджик свиква Годишно общо събрание на...
24.02.2009: Хебърстрой-2000 АД - Пазарджик свиква Годишно общо събрание на...
24.02.2009: Хебърстрой-2000 АД - Пазарджик свиква Годишно общо събрание на...
25.09.2007: Съветът на директорите на "Хебърстрой 2000" - АД, Пазарджик, на...
02.03.2007: Съветът на директорите на "Хебърстрой 2000" - АД, Пазарджик, на...
20.06.2006: Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
08.04.2005: Съветът на директорите на "Хебърстрой 2000" - АД, Пазарджик, на...
09.11.2004: Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
11.07.2003: Съветът на директорите на "Хебърстрой 2000" - АД, Пазарджик, на...
07.12.2001: Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 762 пъти
[2016: 337, 2015: 32, 2014: 35, 2013: 71, 2012: 151, 2011: 47, ... ]