Кратък фирмен профил

Водоканалгеопроект 97 ООД - Стара Загора


Контакти

Стара Загора, 6000
бул. Цар Симеон Велики 28
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 123085516
Капитал (лв.): 70 970
 
 
 

Отрасъл: Сондиране и пробиване
Предмет на дейност: Участие в приватизационните процеси чрез разрешените със закон начини, средства и методи, консултантска (без юридическа), маркетингова, комисионна, рекламна, информационна, хотелиерска, ресторантьорска, туроператорска, вносно-износна, реекспортна, дистрибутивна, бартерна, лизингова, лицензионна, патентна, рентиерска, наемна, инвеститорска, посредническа, проучвателна, изследователска, инженерингова, проектантска и други незабранени със закон дейности в страната и в чужбина.
 

28.10.2005: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
15.07.2005: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
18.10.2002: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
18.10.2002: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с §...
20.08.1999: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
20.08.1999: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
08.09.1998: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
27.05.1998: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 206 пъти
[2016: 89, 2015: 12, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 59, 2011: 3, ... ]