Кратък фирмен профил

Александра Груп Холдинг ООД - София [Несъстоятелност]


Контакти

София, 1715
ж.к. Младост 4, Бизнес парк София 3, помещения № № I 15-I 16
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121728757
Капитал (лв.): 175 000
 
 
 

Отрасъл: Разпространение на кино- и видеофилми
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва (отстъпване на лицензии за използване на авторски права на дружества, в които холдинговото дружество участва), кредитиране и финансиране на дъщерни дружества, в които холдинговото дружество участва, управление на капитали и депозити на дъщерни дружества.изграждане на търговски обекти, кино- и видеоразпространение, продуцентство, производство в областта на аудио-визуалните програми и продукти, телевизионно разпространение, търговия, внос и износ на аудио- и видеотехника, маркетингова, консултантска, както и всякакви други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 16   стр.    
23.11.2015: Късно пиле - пазар помества С навлизането на веригата Texas...
13.03.2014: Уникредит Булбанк поема конрола върху търговски център Парк мол...
12.03.2014: Банка ще управлява "Парк мол" в Стара Загора заради лош кредит...
24.02.2014: Мол-екскурзии до Стара Загора За да си осигури клиенти, един...
03.02.2014: Безалкохолната дилема на KFC По света има два типа хора -...
18.12.2013: Индийска верига отваря три нови мултиплекса у нас Три нови...
01.02.2013: В Смолян оборудват 3D кино В края на месец март в сградата на...
27.03.2012: Собственикът на "Александра груп холдинг" и кината "Арена"...
31.10.2008: Александра груп отваря първи мол в Стара Загора Първият мол в...
28.10.2008: Park Mall Стара Загора отваря врати на 31 октомври Park Mall...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 412 пъти
[2016: 302, 2015: 27, 2014: 37, 2013: 75, 2012: 140, 2011: 185, ... ]