Кратък фирмен профил

Химически продукти ООД - Ямбол


Контакти

Ямбол, 8600
ул. Сокол 7 Б
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 128029247
Капитал (лв.): 29 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на продукти от други неметални минерали, некласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Продукти и услуги:
Търговия със строителни - главно изолационни материали - вати, панели, пенополистероли и отводнителни системи. Прозиводство на тръбна изолация от каменна минерална вата - възможност за нестандартни размери. Дружеството е вносител на съвременни материали от водещи фирми в областта на строителните изолации и разполага със собствена складова база. Цялата продуктова гама материали, изполвани в дейността на фирмата, са съпроводени с необходимите сертификати, разрешителни и протоколи. Освен това продуктите са безопасни и екологично изпитани.
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство в страната или в чужбина, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 

07.08.2014: Подадени проектни предложения - 152, одобрени - 52. Общ размер...
07.08.2009: В условията на задълбочаваща се световна финансова и...
28.05.2009: Списък с проектни предложения, които покриват минималните...
30.03.2006: Проекти, финансирани от Националния иновационен фонд - Първа...
10.02.2006: Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
12.07.2002: Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
25.08.2000: Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
28.12.1998: Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
28.12.1998: Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
27.05.1998: Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 384 пъти
[2016: 181, 2015: 22, 2014: 26, 2013: 52, 2012: 77, 2011: 11, ... ]