Кратък фирмен профил

Ресторанти и специализирани вагони АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Славянска 29, ет. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831582880
Капитал (лв.): 1 050 000
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 18.09.2023 
Предмет на дейност: Експлоатация на вагон-ресторанти, вагон-бюфети във вътрешно и международно съобщение, обществено хранене, търговия, рекламно посредничество, отдаване под наем на ДМА и други дейности и услуги, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
29.07.2010: Ресторанти и специализирани вагони АД - София свиква Извънредно...
29.04.2010: Ресторанти и специализирани вагони АД - София свиква Годишно...
16.01.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
21.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
24.08.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
11.07.2007: Малко преди 11 часа днес бе прострелян мъж в кооперация на...
15.05.2007: Съветът на директорите на "РСВ" - АД, София, на основание чл....
01.08.2006: Съветът на директорите на "РСВ" - АД, София, на основание чл....
25.07.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
17.02.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 593 пъти
[2016: 1 053, 2015: 104, 2014: 38, 2013: 76, 2012: 189, 2011: 41, ... ]