Кратък фирмен профил

Унисист Инженеринг ЕООД - София


Контакти

София, 1582
бул. Проф. Цветан Лазаров 144
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121224604
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на оборудване за контрол на производствените процеси
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Научни изследвания, експериментална, проектантска, конструкторска, технологична, внедрителска, производствена, инженерингова, търговска и сервизна дейност в областта на научното уредостроене, електронизацията, автоматизацията и механизацията на лабораторни и производствени процеси, търговия с продукти на електрониката, всякаква дейност, незабранена със закон.
 

07.08.2014: Подадени проектни предложения - 152, одобрени - 52. Общ размер...
09.02.2006: Четири компании са спечелили търга по програма ФАР за доставката...
10.08.2001: Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
12.08.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
12.12.1997: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 052 пъти
[2016: 234, 2015: 30, 2014: 34, 2013: 69, 2012: 136, 2011: 143, ... ]