Кратък фирмен профил

Многопрофилна болница за активно лечение д-р Братан Шукеров АД - Смолян


Контакти

Смолян, 4700
бул. България 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 120503871
Капитал (лв.): 10 743 590
 
 
 

Отрасъл: Дейност на лечебни заведения за болнична помощ
Общи събрания: Последно - 15.05.2019  Предстоящо - 12.05.2020 
Предмет на дейност: Осъществяване на болнична помощ.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
01.09.2016: 50 медсестри търси смолянската болница 50 медсести търси да...
04.06.2014: Допълнителна субсидия от 600 000 лв. получава МБАЛ "Д-р...
18.02.2014: Сменени са двама от тримата членове на борда на директорите в...
01.06.2010: МБАЛ д-р Братан Шукеров АД - Смолян свиква Годишно общо...
30.05.2008: Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
23.10.2007: Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
16.10.2007: Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
13.03.2007: Съветът на директорите на "МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" - АД,...
21.07.2006: Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
30.06.2006: Съветът на директорите на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" - АД,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 443 пъти
[2016: 565, 2015: 58, 2014: 56, 2013: 112, 2012: 289, 2011: 114, ... ]