Кратък фирмен профил

Експо груп АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4003
р-н Северен ул. Добруджа 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 000440658
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Други дейности в областта на бизнесуслугите, некласифицирани другаде
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 07.09.2020 
Предмет на дейност: организиране и провеждане на мероприятия с представителен характер, международни панаири и изложби, конгреси, симпозиуми, конференции, рекламно-производствена дейност, печатна, филмова и макетна продукция, фотореклама и реклама в средствата за масова информация, осъществяване на организаторски, изпълнителски (проектантски, художествени, монтажни), транспортни, консултантски услуги, маркетингова и търговска дейност, информационно обслужване, подготовка и квалификация на кадри и сервизна дейност, осъществяване на специфични търговски, финансови и други производствени дейности
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
08.02.2011: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
22.06.2010: Експо груп АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
26.10.2009: Експо груп АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
08.09.2009: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
04.11.2008: Експо груп АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
24.06.2008: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
05.10.2007: Съветът на директорите на "Експогруп" - АД, Пловдив, на...
29.06.2007: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
15.05.2007: Съветът на директорите на "Експогруп" - АД, Пловдив, на...
23.05.2006: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ и чл. 491а, ал. 2...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 045 пъти
[2016: 483, 2015: 45, 2014: 55, 2013: 110, 2012: 216, 2011: 79, ... ]