Кратък фирмен профил

Здравец Велинград АД - Велинград


Контакти

Велинград, 4600
ул. Св.Св.Кирил и Методий 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 822106601
Капитал (лв.): 57 193
 
 
 

Отрасъл: Хотели и мотели с ресторант
Общи събрания: Последно - 20.09.2019  Предстоящо - 23.10.2019 
Предмет на дейност: Xотелиерство, ресторантьорство, туроператорска и туристическа агентска дейност; организиране и провеждане на музикално-артистична дейност, организиране на екскурзии в страната и чужбина. транспортна дейност в страната и чужбина, вътрешно и външнотърговска дейност, маркетинг, консултантска и информационна дейност, отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, покупко-продажби на недвижими имоти и комисионерски /посреднически/ услуги при покупко-продажби на недвижими имоти, както и провеждането на лечебно-възстановителни процедури, бутилиране и продажба на минерална /трапезна/ вода; обмяна на валута, както и всички други дейности, включително и такива, подлежащи на регистрационен и лицензионен режим, незабранени от закон.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
07.05.2009: Здравец-Велинград АД - Велинград свиква Годишно общо събрание на...
21.04.2009: Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
21.11.2008: Агенцията за приватизация на основание чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК,...
05.06.2007: Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
12.01.2007: Съветът на директорите на "Здравец - Велинград" - АД, Велинград,...
11.11.2005: Съветът на директорите на "Здравец - Велинград" - АД, Велинград,...
07.06.2005: Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
06.04.2004: АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ РЕШЕНИЕ № 2681-П от 10 март 2004 г. На...
16.03.2004: Съветът на директорите на "Здравец - Велинград" - АД, Велинград,...
08.08.2003: Съветът на директорите на "Здравец - Велинград" - АД, Велинград,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 764 пъти
[2016: 203, 2015: 17, 2014: 33, 2013: 67, 2012: 117, 2011: 91, ... ]