Кратък фирмен профил

Андела инвест АД - Бургас


Контакти

Бургас, 8000
ул. Чаталджа 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 102662637
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на готови бетонови смеси
Общи събрания: Последно - 10.05.2019 
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, добив и производство на инертни материали, вар, строителни изделия, мозайка, ремонт, възстановяване и пусково-наладъчни работи на машини и съоръжения, ел. апарати, ел. двигатели, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги (след издаване на съответното разрешение), покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; дружеството е с неопределен срок.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
27.07.2010: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
09.07.2009: Андела-инвест АД - Бургас свиква Годишно общо събрание на...
27.07.2008: Андела-инвест АД - Бургас свиква Годишно общо събрание на...
03.06.2008: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
21.11.2007: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 и...
28.11.2006: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 и...
25.07.2006: Съветът на директорите на "Андела инвест" - АД, Бургас, на...
19.08.2005: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
19.08.2005: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
12.08.2005: Съветът на директорите на "Андела инвест" - АД, Бургас, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 718 пъти
[2016: 281, 2015: 46, 2014: 43, 2013: 87, 2012: 162, 2011: 60, ... ]