Кратък фирмен профил

Градус - 1 ЕООД - Стара Загора


Контакти

Стара Загора, 6000
кв. Индустриален, Птицекланница
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 822132592
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на прясно или замразено месо от домашни птици и от животни , некласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Регистриран търговец на зърно Производител на храни Сертификат ISO 22000 Сертификат ISO 9001 Член на GS1
Продукти и услуги:
Оторизирана да изнася продукти от сектор “Месо” от България за други страни-членки на ЕС от 1 януари 2007 г.-птицекланица
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска или предоставянето на други услуги, сделки с интелектуална собственост, издателска или печатарска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външноикономическа дейност, всякакви други дейности, разрешени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 15   стр.    
09.09.2020: Градус АД-Стара Загора (GR6) Градус АД уведомява за направени...
03.05.2019: "Градус" със световна награда за пилето Le Poulet Компанията...
30.11.2018: Градус АД-Стара Загора (GR6) “Градус” АД уведомява за направени...
29.11.2018: Градус АД-Стара Загора (GR6) Градус АД уведомява акционерите за...
19.11.2018: „Градус“ ще получи дивидент от дъщерно дружество от близо 2,5...
01.10.2018: "Градус" ще получи дивиденти за над 27 млн. лв. от дъщерните си...
22.05.2018: "Градус" с 5-годишна програма за инвестиции По-голямата част...
12.02.2018: Производителят на продукти от птиче месо "Градус" излиза на...
20.03.2017: Домашните птици в страната са над 13 милиона Общият брой на...
02.02.2017: В България се купува най-много пилешко месо, сочат данни на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 147 пъти
[2016: 794, 2015: 211, 2014: 130, 2013: 261, 2012: 579, 2011: 378, ... ]