Кратък фирмен профил

Тера Прима Смолник ООД - Карнобат


Контакти

Карнобат, 8400
ул. Индустриална зона 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 125509903
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество със селскостопански суровини, живи животни, текстилни суровини и полуфабрикати
Лицензи и сертификати:  Регистриран търговец на зърно
Предмет на дейност: Земеобработка, производство на земеделска продукция, зърнени храни, семена, разсад и др., арендоване на земя, производство, заготовка и търговия на посевен и посадъчен материал, извършване на услуги в областта на селското стопанство и всяка друга незабранена от закона дейност
 

11.10.2005: Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14,...
17.01.2003: Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
21.11.2000: Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 217 пъти
[2016: 93, 2015: 11, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 68, 2011: 3, ... ]