Кратък фирмен профил

ЗЗУ-ПТ-Инве ЕАД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4023
ул. Асеновградско шосе 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115210233
Капитал (лв.): 50 921
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Общи събрания: Последно - 10.07.2017 
Предмет на дейност: Производство и търговия, маркетинг, разработка, внедряване, производство и пласмент на промишлени стоки и оборудване, селскостопанска, битова и друга електронна теxника, транспортна и посредническа дейност, външна и вътрешна търговия, както и всяка друга дейност, незабранена от закон.
 

16.04.2004: Съветът на директорите на "ЗЗУ ПТ - Инве" - АД, Пловдив, на...
30.11.2000: Огромните активи на отдавна умрелия електронен гигант ­...
24.11.2000: Министерството на икономиката на основание § 11, ал. 2 ЗППДОбП...
24.11.2000: Съветът на директорите на "ЗЗУ ПТ - инве" - АД, Пловдив, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 296 пъти
[2016: 151, 2015: 14, 2014: 28, 2013: 57, 2012: 76, 2011: 2, ... ]