Кратък фирмен профил

Корабоимпекс АД - Варна [Ликвидация]


Контакти

Варна, 9000
бул. 8 приморски полк 128
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 813109751
Капитал (лв.): 100 000
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 11.05.2018 
Предмет на дейност: Външнотърговски сделки по внос, износ, бартерни, реекспортни и други външнотърговски операции в сферата на морското стопанство и извън него, инженерингова дейност в страната и чужбина; лицензии, ноу-xау, трансфер на теxнологии; обменни операции и друга външнотърговска дейностпроизводство, предприемачество и строителство, печатна дейност, вътрешна търговия на едро и дребно, услуги.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
31.03.2010: Корабоимпекс АД - Варна свиква Годишно общо събрание на...
17.03.2009: Корабоимпекс АД - Варна свиква Годишно общо събрание на...
11.04.2008: Съветът на директорите на "Корабоимпекс" - АД, Варна, на...
23.08.2007: Две варненски фирми имат интерес към БМФ. Документация за...
23.03.2007: Съветът на директорите на "Корабоимпекс" - АД, Варна, на...
07.07.2006: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
19.05.2006: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
21.03.2006: Съветът на директорите на "Корабоимпекс" - АД, Варна, на...
15.04.2005: Съветът на директорите на "Корабоимпекс" - АД, Варна, на...
04.06.2004: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 452 пъти
[2016: 445, 2015: 52, 2014: 52, 2013: 104, 2012: 218, 2011: 191, ... ]