Кратък фирмен профил

Лайпциг-91 АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4000
бул. Руски 70
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 825256780
Капитал (лв.): 199 690
 
 
 

Отрасъл: Хотели и мотели с ресторант
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 15.11.2019 
Предмет на дейност: Хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност в съответствие със законодателството и след получаване на необходимите разрешения, продажба на стоки от внос и местно производство, външноикономическа дейност, организиране и провеждане на музикално-артистични програми, организиране на екскурзии в страната и в чужбина, обмяна на валута в съответствие с действащото законодателство
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
30.06.2010: Лайпциг-91 АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
30.04.2010: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
29.05.2007: Поправка. В поканата за свикване на общо събрание на акционерите...
11.05.2007: Съветът на директорите на "Лайпциг 91" - АД, Пловдив, на...
21.11.2006: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
09.05.2006: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
17.03.2006: Надзорният съвет на "Лайпциг 91" - АД, Пловдив, на основание чл....
12.07.2005: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
26.04.2005: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
22.04.2005: Надзорният съвет на "Лайпциг 91" - АД, Пловдив, на основание чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 781 пъти
[2016: 332, 2015: 35, 2014: 41, 2013: 83, 2012: 146, 2011: 53, ... ]