Кратък фирмен профил

Мануела АД - Хасково


Контакти

Хасково, 6300
бул. Съединение 62
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 836144067
Капитал (лв.): 449 327
 
 
 

Отрасъл: Производство на памучни и тип памучни тъкани
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 12.08.2022 
Предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, складови сделки под митнически контрол (след разрешение), стоков контрол, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон
 


Новини

  стр. 1 / 16   стр.    
01.11.2017: Мануела АД-Хасково /в несъстоятелност/ (4MC) Поради отписване...
08.04.2015: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
17.06.2014: Мануела АД-Хасково /в несъстоятелност/ (4MC) На основание чл....
28.04.2014: Във връзка с Решение на Съвета на директорите на БФБ-София АД по...
28.04.2014: Спират търговията с акции на ОЦК и Мостстрой поради неплатени...
11.04.2014: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
17.05.2013: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
25.01.2012: Емитент: Мануела АД-Хасково /в несъстоятелност/ (4MC) На...
03.01.2012: Синдикът на "Мануела" АД - Хасково (в несъстоятелност) (4MC)...
21.12.2011: Мануела АД-Хасково /в несъстоятелност/ (4MC) В БФБ-София АД са...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 994 пъти
[2016: 942, 2015: 75, 2014: 65, 2013: 131, 2012: 269, 2011: 370, ... ]