Кратък фирмен профил

Киров АД - София [Несъстоятелност]


Контакти

София, 1324
бул. Царица Йоанна 49,Търговски комплекс Киров
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831057181
Капитал (лв.): 19 182 400
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с машини и оборудване за добива, строителството и части за тях
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители
Общи събрания: Последно - 17.07.2018 
Предмет на дейност: Търговия (вътрешна и външна), търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, комисионерство, хотелиерство, кафетерия, консултантска, спедиционна, лизингова, превозна, рекламна, информационна, издателска дейност, ноу-хау, сделки с интелектуална собственост, недвижими имоти, ресторантьорство, хотелиерство, туристическа и туроператорска дейност и всякакви други търговски сделки, незабранени със закон. ридобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва
 


Новини

  стр. 1 / 7   стр.    
30.05.2017: Банка ДСК продава палата от Пловдивския панаир Банка ДСК е...
07.07.2016: Поръчка на "Мини Марица-изток" филтрира конкуренцията След като...
07.06.2016: Киров АД прекъсна процедурата по листване на БФБ Търговецът на...
11.11.2010: 1 млрд. лв. оборот са реализирали през 2009 г. семейните фирми у...
29.04.2010: Тази година ще е по-лоша за бизнеса в сравнение с миналата, в...
23.02.2010: Млади поемат фамилния бизнес отчетоха те на първата среща на...
29.09.2009: 14 компании за едра строителна техника бойкотираха 65-ото...
25.06.2009: Суперлуксозни яхти за 8 милиона евро заплуваха в морето на...
30.04.2009: Дружеството е регистрирано в ТД "Големи данъкоплатци и...
14.04.2009: Бизнесменът Киро Киров е бил освободен от похитителите си и се е...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 277 пъти
[2016: 351, 2015: 30, 2014: 47, 2013: 94, 2012: 188, 2011: 103, ... ]