Кратък фирмен профил

Термохран Инженеринг АД - Стара Загора


Контакти

Стара Загора, 6000
ул. Христо Ботев 117, вх.А, ет.1, ап.1 А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 833027767
Капитал (лв.): 51 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 14.06.2010 
Предмет на дейност: Производство и тьрговия на едро и дребно на машини, апарати и инсталации за хранително-вкусовата, химическата и фармацевтичната промишленост. проектиране, доставка и монтаж на комплексни обекти. Проектантска, строителна, инвеститорска, проучвателна и изследователска дейност, участие в приватизацията по законоустановения ред, внос, износ, реекспорт, бартер и лизинг на всички разрешени стоки, материали, резервни части, суровини и машини. траспортно-спедиторска дейност, покупко-продажба, отдаване под наем на имущество и сделки с недвижими имоти. маркетинг, информация и реклама. изготвяне на технико-икономически проекти, анализи и оценки. покупка на акции и дялове и участие в други дружества и тяхното управление. тьрговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица. извьршване на производствена, тьрговска и стопанска дейност, която не е забранена от закона.
 

06.08.2009: Термохран - Инженеринг АД - Стара Загора свиква Годишно общо...
14.07.2009: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
06.02.2008: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
13.10.2006: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
15.07.2005: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
17.10.2003: Съветът на директорите на "Термохран - инженеринг" - АД, Стара...
25.02.2003: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
11.05.2001: Съветът на директорите на "Термохран - инженеринг" - АД, Стара...
02.06.2000: Съветът на директорите на "Термохранинженеринг" - АД, Стара...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 709 пъти
[2016: 352, 2015: 25, 2014: 28, 2013: 56, 2012: 114, 2011: 57, ... ]