Кратък фирмен профил

Мини Марица Изток ЕАД - Раднево


Контакти

Раднево, 6260
ул. Георги Димитров 13
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 833017552
Капитал (лв.): 121 124 700
 
 
 

Отрасъл: Добив, обогатяване и брикетиране на въглища с калоричност непревишаваща 5833 kcal/kg
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Разпределение на електроенергия Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 20.08.2012 
Предмет на дейност: Добив и пласмент на въглища, промишлена, търговска, лизингова, ремонтна, външноикономическа дейност, подготовка и преквалификация на кадри за въгледобива с цел реализиране на доходи и други незабранени със закон дейности.
 


Новини

  стр. 1 / 91   стр.    
30.07.2020: В „Мини Марица-изток” подписаха нов колективен трудов...
01.06.2020: Преизбраха проф. Николай Вълканов за председател на...
21.05.2020: Почти 1 млрд. лв. струва "спасяването" на ТЕЦ "Марица-изток 2"...
17.03.2020: От утре се прекратява работата по откривка в трите рудника на...
12.12.2019: Онлайн поръчки тръгват от януари От 1 януари догодина...
11.12.2019: Остатъците от активите на"Агробиохим" в Стара Загора вече се...
15.11.2019: Петкова: "Мини Марица-изток" модернизира производството на...
15.11.2019: Багери за 25 млн. евро пусна в експлоатация "Мини...
14.11.2019: В присъствието на министъра на енергетиката Теменужка Петкова ще...
22.10.2019: Серният диоксид отново е ежедневие за Гълъбово Замърсяването...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 6 876 пъти
[2016: 1 413, 2015: 319, 2014: 222, 2013: 445, 2012: 950, 2011: 807, ... ]