Кратък фирмен профил

Неохим АД - Димитровград


Контакти

Димитровград, 6403
ул. Химкомбинатска Източна индустриална зона
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 836144932
Капитал (лв.): 2 654 358
 
 
 

Отрасъл: Производство на азотни съединения и торове
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Произв. на електро- и топлинна енергия Публично дружество Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 29.06.2021 
Предмет на дейност: Неорганични и органични химически продукти.
 


Новини

  стр. 1 / 88   стр.    
26.08.2021: Неохим АД-Димитровград (NEOH) Неохим АД-Димитровград представи...
30.07.2021: Неохим АД-Димитровград (NEOH) Неохим АД-Димитровград представи...
02.07.2021: Неохим АД-Димитровград (NEOH) На проведено редовно ОСА от...
02.07.2021: Неохим АД-Димитровград (NEOH) На проведено на 29.06.2021 г. ОСА...
31.05.2021: Неохим АД-Димитровград (NEOH) Неохим АД-Димитровград представи...
19.05.2021: Неохим АД-Димитровград (NEOH) Неохим АД-Димитровград представи...
19.05.2021: Неохим АД-Димитровград (NEOH) Неохим АД-Димитровград (NEOH)...
29.04.2021: Неохим АД-Димитровград (NEOH) Неохим АД-Димитровград представи...
15.04.2021: Неохим АД-Димитровград (NEOH) Неохим АД-Димитровград публикува...
31.03.2021: Неохим АД-Димитровград (NEOH) Неохим АД-Димитровград публикува...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 10 153 пъти
[2016: 2 634, 2015: 459, 2014: 274, 2013: 548, 2012: 1 508, 2011: 1 082, ... ]