Кратък фирмен профил

НБ финанс груп АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4002
бул. Пещерско шосе 9,ет.2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 825089662
Капитал (лв.): 100 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Лицензи и сертификати:  Финансова къща
Общи събрания: Последно - 01.03.2019 
Предмет на дейност: Покупка на менителници и записи на заповед /сконтови сделки/, сделки с чуждестранни средства за плащане, сделки с ценни книжа, поемане на поръчителство, гаранции и други обезпечения /гаранционни сделки/, комисионни и посреднически сделки по управление на фондове за инвестиране на капитали и подпомагане на придобиването на дялове от вътрешни и международни инвестиционни фондове, придобиване на права по вземания за доставки на стоки или за извършване на услуги и поемане на риска от евентуалното му неплащане, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на закона за счетоводството, мениджмънт на човешки ресурси, данъчно планиране, управление на кредитни и лизингови предприятия, оценка и изкупуване на предприятия, пр агентство и медия партнъор за застраxователни и финансови институции, всякакви други дейности, незабранени от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
10.03.2009: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
26.10.2007: СД на "НБ финанс груп" - АД, Пловдив, на основание чл. 194, ал....
30.05.2006: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
04.04.2006: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
21.01.2005: Съветът на директорите на "Нота бене" - АД, Пловдив, на...
08.08.2003: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
12.12.2000: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
26.09.2000: Съветът на директорите на "Нота Бене" - АД, Пловдив, на...
25.08.2000: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
08.02.2000: Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 352 пъти
[2016: 150, 2015: 11, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 58, 2011: 25, ... ]