Кратък фирмен профил

Заводи за металорежещи машини - България холдинг АД - София


Контакти

София, 1142
ул. Проф. Фритьоф Нансен 37 А, ет. 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130489690
Капитал (лв.): 5 592 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с обработващи машини и части за тях
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: производство на стоки в областта на машиностроенето и съпътстващите го промишлени производства, съответно продажба на такива стоки, търговско представителство и посредничество, складова дейност, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружествата, в които холдинговото дружество участва, всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 10   стр.    
13.11.2017: Мажоритарният собственик на "ИХБ електрик"ще го свали от...
09.11.2017: В БФБ-София АД е постъпило уведомление № 6715/08.11.2017 г.,...
10.10.2017: В БФБ-София АД е постъпило уведомление относно търгово...
23.11.2016: ЗММ България е увеличило дела си в ИХБ Електрик до над 90%...
29.03.2016: Леярмаш АД, дружество от групата на Индустриален холдинг...
09.11.2015: Неконсолидираната печалба на ИХБ расте 2,5 пъти през...
31.05.2013: "Машстрой" очаквано влезе в ликвидация След няколко години...
01.07.2011: Машиностроителната компания "Машстрой" - Троян, ще променя...
30.06.2011: Акционерите на "Машстрой"-Троян, решиха на общо събрание да бъде...
31.07.2009: Възстановяването на сектора на машиностроенето от кризата може...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 974 пъти
[2016: 141, 2015: 27, 2014: 40, 2013: 80, 2012: 200, 2011: 99, ... ]