Кратък фирмен профил

Интернюз 98 ООД - София


Контакти

София, 1612
бул. Цар Борис ІІІ 126
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121584837
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации по хардуера
Предмет на дейност: Създаване на информационна интернет борса за български и международн новини, създаване и тиражиране на електронни информационни продукти, социологически и журналистически проучвания, изготвяне и реализиране на концепции за масмедии, създаване и разпространение на аудио-визуални произведения, издаване на вестници, списания, брошури и други печатни произведения, създаване на рекламен център за всякакви рекламни услуги и консултации, връзки с обществеността, електронна реклама в интернет, изработване и изпълнение на рекламни стратегии и др., създаване на информационен пул за електронна борса за политическа, стопанска, културна, спортна и друга информация на български и чужди езици, офертна борса - информационен архив, софтуерни и хардуерни услуги и консултации, всякакви други дейности, незабранени със закон.
 

20.06.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
13.07.2004: Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
18.05.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
09.04.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
15.03.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
02.06.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
04.05.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
30.06.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 331 пъти
[2016: 224, 2015: 11, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 58, 2011: 1, ... ]