Кратък фирмен профил

Полихим-СС ЕООД - София


Контакти

София, 1408
ул. Дедеагач 17
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831233875
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на рафинирани нефтопродукти
Предмет на дейност: Производство на антифриз, кюнци, производствена, научноизследователска и търговска дейност в областта на химическата промишленост в страната и в чужбина, незабранена със закон
 

11.08.2015: Проверяват предприятие в Луковит след трудов инцидент Започнала...
15.12.2014: Част от бившия завод "Берое" в Стара Загора се продава на...
15.12.2014: Близо 68 дка терен и стари индустриални сгради в Стара Загора се...
12.11.2004: В България, изглежда, всичко е менте. Като се започне от някои...
03.10.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
15.01.2002: Община - гр. Луковит, на основание § 11, ал. 2 ЗППДОбП обявява,...
18.05.2001: Община - гр. Луковит, на основание § 11, ал. 2 ЗППДОбП обявява,...
17.09.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
01.12.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
07.11.1996: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 878 пъти
[2016: 338, 2015: 60, 2014: 31, 2013: 62, 2012: 184, 2011: 53, ... ]