Кратък фирмен профил

Пангеа АД - София [Производство по несъстоятелност]


Контакти

София, 1618
ул. Калояново 14
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831308908
Капитал (лв.): 5 291 900
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Общи събрания: Последно - 22.05.2019 
Предмет на дейност: В предмета на дейност на дружеството се включва: консултантска и информационна дейност, свързана с подпомагане и развитие на бизнес дейността на търговски дружества и други юридически лица; създаване, развитие и подпомагане на дейността на бизнес инкубатори, както и всякакви услуги, свързани с бизнес инкубиране; бизнес иновации; организиране и провеждане на тренинги и всякакъв вид обучение, за което не се изисква лиценз или разрешение; осъществяване на големи инвестиционни проекти; покупка, предоставяне под наем и продажба на недвижими имоти; предоставяне на всякакъв вид услуги по проучване и експериментално развитие в механиката и технологията; сделки от всякакъв вид в страната и чужбина, без забранените от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 15   стр.    
25.05.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
28.02.2017: Изнасяме текстил и дрехи за Е2 млрд. Износът на текстил и...
01.06.2016: Пангеа АД-София (6P2) На проведено ОСА от 30.05.2016 г. на...
12.04.2016: Пангеа АД-София (6P2) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
29.04.2015: Пангеа АД-София (6P2) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
31.05.2014: Пангеа АД-София (6P2) На проведено ОСА от 29.05.2014 год. на...
16.04.2014: Пангеа АД-София (6P2) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
02.08.2013: Загубата на Пангеа АД към полугодието покачи до 151 хил....
16.05.2013: Пангеа АД-София (6P2) На проведено ОСА от 15.05.2013 год. на ...
26.02.2013: Бизнесмени алармират за нелоялна конкуренция на гръцки фирми в...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 954 пъти
[2016: 518, 2015: 123, 2014: 106, 2013: 213, 2012: 448, 2011: 417, ... ]