Кратък фирмен профил

Пълдин турс 91 АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4000
Кукленско шосе, № 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115010752
Капитал (лв.): 50 120
 
 
 

Отрасъл: Дейности на туроператори и туристически агенции; спомагателни туристически дейности, некласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Туристически агент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 26.06.2019 
Предмет на дейност: Вътрешно и външнотърговска дейност, туроператорска, туристическа, представителска, агентска, посредническа, маркетинг, мениджмънт, реклама в страната и чужбина, транспортни, спортни, анимационни, културни и други видове услуги, свързани с международния и вътрешен туризъм
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
28.04.2010: Пълдин турс-91 АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
16.12.2005: Съветът на директорите на "Пълдин турс - 91" - АД, Пловдив, на...
07.09.2004: Съветът на директорите на "Пълдин турс - 91" - АД, Пловдив, на...
04.04.2003: Съветът на директорите на "Пълдин турс - 91" - АД, Пловдив, на...
04.06.2002: Съветът на директорите на "Пълдин турс - 91" - АД, Пловдив, на...
08.05.2001: Съветът на директорите на "Пълдин турс - 91" - АД, Пловдив, на...
29.02.2000: Съветът на директорите на "Пълдин Турс - 91" - АД, Пловдив, на...
10.12.1999: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
03.08.1999: Съветът на директорите на "Пълдин турс - 91" - АД, Пловдив, на...
28.05.1999: Министерството на търговията и туризма на основание § 11 ЗППДОбП...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 726 пъти
[2016: 253, 2015: 27, 2014: 32, 2013: 64, 2012: 124, 2011: 68, ... ]