Кратък фирмен профил

Стоа ООД - София


Контакти

София, 1000
ул. Гълъбец 5, партер, офис 6.2.
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130499567
Капитал (лв.): 252 400
 
 
 

Отрасъл: Рязане, профилиране и обработване на скални материали
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Производство и търговия със строителни материали и изделия, проучване, проектиране и строителство на сгради, съоръжения, интериор и обзавеждане, градоустройство и териториално устройство, пластика и дизайн, авторски надзор, техническо ръководство и инвеститорски контрол на строителни обекти, търговия и посредничество при сделки с недвижими имоти, представителство и агентство, транспортна и спедиторска дейност, търговска и външнотърговска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 

26.11.2010: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
12.12.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
28.03.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
26.02.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
27.07.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
06.04.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
15.08.2006: Милен Христев Христев - ликвидатор на "Пловдив за Петър...
09.09.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
10.02.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
07.08.2001: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 490 пъти
[2016: 329, 2015: 16, 2014: 24, 2013: 48, 2012: 78, 2011: 5, ... ]