Кратък фирмен профил

Техра ЕООД - София


Контакти

София, 1408
ж.к. Иван Вазов, ул. Бурел 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831909855
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на мелничарски продукти
Лицензи и сертификати:  Регистриран търговец на зърно Сертификат ISO 22000 Сертификат ISO 9001 Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Производство, преработка и съхранение, внос, износ и транспортно-спедиторска дейност на зърнени храни, фуражи, фуражни компоненти и хранителни продукти, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
28.08.2011: Широкоразпространената практика да се даряват пари на МВР са...
08.05.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
14.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
09.05.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
02.09.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
02.09.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
27.05.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
24.01.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16,...
05.11.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
22.10.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 790 пъти
[2016: 285, 2015: 85, 2014: 40, 2013: 80, 2012: 181, 2011: 41, ... ]