Кратък фирмен профил

Свободна зона АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4003
ул. Васил Левски 242 А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115006679
Капитал (лв.): 1 530 120
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 14.11.2019 
Предмет на дейност: Организиране и осъществяване с чуждестранно участие производство на стоки и извършване услуги на съвременно техническо и технологично равнище, търговска дейност, представителство и посредничество, банкови кредитни и други финансови операции, застраховки и презастраховки, складиране и съхраняване на внесени необмитени стоки, предназначени за износ, обработка на необмитени стоки за износ (сортиране маркиране, пакетиране, разфасовка и др.), товарене, разтоварване и транспортна обработка на необмитени стоки, които се внасят с предназначение за износ, транспортна и спедиционна дейност за международни превози.
 


Новини

  стр. 1 / 9   стр.    
14.06.2016: Държавата подари на Пловдив акции в „Свободна...
07.04.2016: Министерството на финансите прехвърля акциите си в „Свободна...
27.08.2015: Община Пловдив е поискала дела на държавата в "Свободна...
13.08.2015: Кадрови промени текат в "Свободна зона" Пловдив. Това информира...
13.08.2015: Пловдивската "Свободна зона" е на загуба, след като потънала с...
10.04.2014: Кандидатите да купят акции в "Свободна безмитна зона - Бургас",...
10.04.2014: Приватизират дялове от 3 дружества с компенсаторки Още три...
17.02.2014: Министри спряха приватизацията, областните ще продават имотите...
12.12.2013: Държавата очаква 326.4 млн. лева приходи от приватизация през...
03.12.2013: Години наред хората се питат защо едно предприятие, докато е...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 674 пъти
[2016: 581, 2015: 113, 2014: 66, 2013: 132, 2012: 354, 2011: 162, ... ]