Кратък фирмен профил

Свободна безмитна зона-Бургас АД - Бургас


Контакти

Бургас, 8000
ул. Трапезица 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 812173128
Капитал (лв.): 500 000
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 04.06.2020 
Предмет на дейност: Товарене, разтоварване и транспортно обработване на не обмитени стоки, които се внасят с предназначение за износ, складиране и съхраняване на не обмитени стоки, предназначени за износ, обработване на не обмитени стоки стоки за износ /сортиране, маркиране, пакетиране, разфасоване и др./, търговска дейност, представителство и посредничество, организиране производството на стоки за извършването на услуги на съвременно техническо и технологично равнище, предназначени за износ, транспортна дейност, зареждане на кораби и други транспортни средства, които извършват международни превози, банкови, кредитни и други финансови операции, застраховки и презастраховки.
 


Новини

  стр. 1 / 11   стр.    
10.02.2015: Пускат 14 дружества за приватизация 14 дружества с държавно...
16.09.2014: Държавата подготвя няколко компании за приватизация Агенцията...
10.04.2014: Кандидатите да купят акции в "Свободна безмитна зона - Бургас",...
10.04.2014: Приватизират дялове от 3 дружества с компенсаторки Още три...
08.01.2014: Докато големите продажби на Агенцията за приватизация не вървят,...
08.10.2013: Очакван търг вдигна цените на компенсаторките Очакван търг за...
01.10.2013: Държавата продава своя дял в две свободни зони в Бургас и Варна...
01.10.2013: Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК)...
01.10.2013: Акции от 17 фирми се предлагат на Българска фондова борса от...
23.01.2013: Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол ( АПСК )...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 365 пъти
[2016: 777, 2015: 108, 2014: 92, 2013: 184, 2012: 453, 2011: 257, ... ]