Кратък фирмен профил

Ръководство на въздушното движение ДФ - София


Контакти

София, 1540
бул. Брюксел 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 000697179
Капитал (лв.): 251 790 000
 
 
 

Отрасъл: Други спомагателни дейности във въздушния транспорт
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Управление на въздушното движение за постигане на безопасност, ефективност и редовност на полетите в обслужваното гражданско въздушно пространство; планиране, осигуряване, внедряване, експлоатация и поддържане на съоръжения, системи и оборудване за комуникационно, навигационно, обзорно, енергийно, метеорологично и аеронавигационно осигуряване на обслужваното въздушно движение и съпътстващата инфраструктура; комуникационно обслужване, навигационно обслужване и обслужване по обзора, метеорологично обслужване, аеронавигационно информационно обслужване, информационно обслужване на дейностите по търсене и спасяване на въздухоплавателни средства; управление на системата за безопасност на въздушното движение в рамките на предоставената му компетентност, изпълнение на задълженията на република българия, произтичащи от международни договори в областта на управлението на въздушното движение, по които република българия е страна, събиране на такси за аеронавигационно обслужване по чл. 120, ал. 2 от закона за гражданското въздухоплаване. на основание чл. 53, ал. 3 от закона за гражданското въздухоплаване, държавно предприятие "ръководство на въздушното движение" може да предоставя и други услуги, свързани с предмета на дейността му.
 


Новини

  стр. 1 / 19   стр.    
27.08.2020: Летищата в София, Бургас и Варна отбелязват невиждан спад на...
11.05.2020: 85% по-малко трафик в небето над България, по 300 самолета...
16.09.2019: РВД набира кандидати за ръководители на полети Държавното...
09.08.2019: BULATSA обслужи 99 605 полета през юли BULATSA обслужи през юли...
18.02.2019: Българското РВД ще обслужва новото мегалетище в Истанбул...
31.10.2018: Назначават 50 шефове на полети в София заради летище "Истанбул"...
08.05.2018: БДЖ с по-малко пътници и приходи, но с по-добър резултат...
20.09.2017: С 4,2% са нараснали обслужените полети през...
07.09.2017: Средното възнаграждение в РВД надхвърля 8500 лева на...
01.06.2017: С 30% нараснал въздушният трафик над България заради стачка в...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 371 пъти
[2016: 707, 2015: 111, 2014: 88, 2013: 177, 2012: 457, 2011: 315, ... ]