Кратък фирмен профил

Металургремонт 21 АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4009
ул. Асеновградско шосе, в р-на на КЦМ АД
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115621195
Капитал (лв.): 76 000
 
 
 

Отрасъл: Механично обработване на метали
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Общи събрания: Последно - 16.05.2018 
Продукти и услуги:
Металургремонт 21 АД извършва строително-монтажни и ремонтни дейности, преустройство и поддържане на:
парни и водогрейни котли;
съдове, работещи под налягане;
тръбопроводи за пара и гореща вода;
газови съоръжения и инсталации;
товароподемни кранове.
Фирмата притежава сертификат за работа със съоръжения с повишена опасност и добре оборудвана производствена база.
Предмет на дейност: Механоремонт, изработка и монтаж на машини, съоръжения и метални конструкции, производство и ремонт на машини и съоръжения с повишена опасност, търговска, производствена дейност, всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 

12.08.2009: Металургремонт-21 АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
12.08.2009: Металургремонт-21 АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
17.10.2008: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
19.03.2008: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
14.09.2007: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
22.10.2002: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
26.10.2001: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16...
14.09.2001: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 406 пъти
[2016: 252, 2015: 17, 2014: 25, 2013: 51, 2012: 80, 2011: 3, ... ]