Кратък фирмен профил

Сортови семена АД - Търговище


Контакти

Търговище, 7700
ул. Цар Симеон 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 835027770
Капитал (лв.): 300 000
 
 
 

Отрасъл: Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 04.06.2020 
Предмет на дейност: Производство, заготовка и съхранение на семена и посадъчен материал от всички звена на семепроизводствената схема и от всички култури, сортове и хибриди със специализация в зърнено-житните, маслодайните култури, люцерната и фуражните треви, търговия със семена, посадъчен материал, препарати за растителна защита, дезинфекция, дезинсекция, дератизация, минерални торове и други стоки в страната и в чужбина, обслужване на селскостопанските производители и населението с технологични решения, транспортна дейност, вкл. международен транспорт, както и всякакви други услуги и сделки.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
19.03.2009: Сортови семена-Търговище АД - Търговище свиква Годишно общо...
19.03.2009: Сортови семена-Търговище АД - Търговище свиква Годишно общо...
02.11.2007: Съветът на директорите на "Сортови семена" - АД, Търговище, на...
11.09.2007: Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
08.05.2007: Съветът на директорите на "Сортови семена" - АД, Търговище, на...
04.04.2006: Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
08.02.2006: В Търговище е фирмата на най-крупния зърнопроизводител в...
12.08.2005: Съветът на директорите на "Сортови семена" - АД, Търговище, на...
26.04.2005: Съветът на директорите на "Сортови семена" - АД, Търговище, на...
27.07.2004: Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 392 пъти
[2016: 429, 2015: 98, 2014: 73, 2013: 147, 2012: 243, 2011: 143, ... ]