Кратък фирмен профил

Ломски мелници - София АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Стефан Караджа 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130541895
Капитал (лв.): 3 136 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на мелничарски продукти
Общи събрания: Последно - 05.09.2019 
Предмет на дейност: производство, съхранение и търговия със зърно, брашно и техните производни, продажба на стоки в първоначален, обработен и преработен вид, всякакви други дейности, незабранени със закон
 

14.11.2005: Взимат паспортите на 151 бизнесмени заради неплатени данъци. На...
30.09.2003: Списък към 31.09.2003 г. на лицата, които са се явили в...
15.05.2003: Фирмата е включена към списъка на лицата, които са се явили в...
21.01.2003: Съветът на директорите на "Ломски мелници София" - АД, София, на...
14.01.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
18.01.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
02.10.2001: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
28.12.2000: Съветът на директорите на "Ломски мелници" - АД, Монтана, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 593 пъти
[2016: 228, 2015: 21, 2014: 26, 2013: 52, 2012: 105, 2011: 39, ... ]