Кратък фирмен профил

Ойлфийлд сървисиз България ЕООД - София


Контакти

София, 1680
бул. България 60 В, ет. 2, офис 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130540747
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Сондиране и пробиване
Предмет на дейност: Извършването на геофизически, сеизмични и/или сондажни услуги, разработване и продажба на всякакви стоки и технологии, свързани с такива услуги, всякакви други търговски сделки, незабранени със закон.
 

02.02.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
03.06.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
02.10.2001: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 475 пъти
[2016: 270, 2015: 18, 2014: 23, 2013: 46, 2012: 84, 2011: 13, ... ]