Кратък фирмен профил

Автоман ЕООД - София


Контакти

София, 1404
бул. България - втора част, Бокар 8,
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130268914
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на рафинирани нефтопродукти
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Научноизследователска, консултантска, проектантска, конструкторска и внедрителска дейност, вътрешнотърговска и външноикономическа дейност, производство и търговия с промишлени стоки, стоки за бита, хранителни, селскостопански и спортни стоки, търговско посредничество, представителство и агентство на български и чуждестранни лица, туристическа дейност, хотелиерство и ресторантьорство, мениджмънт, маркетинг и рекламна дейност, фризьорска дейност, транспортна дейност в страната и в чужбина.
 

05.03.2010: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
01.07.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
05.10.2001: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
02.06.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 451 пъти
[2016: 258, 2015: 14, 2014: 24, 2013: 49, 2012: 72, 2011: 17, ... ]