Кратък фирмен профил

Слънчев бряг АД - Несебър


Контакти

Несебър, 8230
т.к. Слънчев бряг
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 812020577
Капитал (лв.): 1 957 808
 
 
 

Отрасъл: Хотели и мотели с ресторант
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 22.06.2018 
Предмет на дейност: Хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност, покупка - продажба на валута в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необходимите разрешения; продажба на стоки от внос и местно производство; външноикономическа дейност; организиране и провеждане на музикално - артистични програми; организиране на екскурзии в страната и чужбина; предоставяне на комунални - битови, рекламни, спортни, културни и други видове услуги, свързани с международния и вътрешен туризъм; транспортни сделки; инвестиции, строителство и ремонт; организиране и провеждане на хазартни игри - в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необходимите разрешения; охранителни сделки - в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необходимите разрешения; извършване на вик услуги; всякакви други сделки разрешени от законите на р.българия.
 


Новини

  стр. 1 / 144   стр.    
25.10.2018: Откриха процедура за предоставяне на концесия на морски плаж...
23.10.2018: Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг (3JL) Слънчев бряг...
29.08.2018: Слънчев Бряг Холдинг АД-к.к.Слънчев бряг (6SV) Слънчев Бряг...
31.07.2018: Слънчев ден АД-Варна (3JP) Слънчев ден АД-Варна представи...
30.07.2018: 2. Поради неизпълнение на изискванията на чл. 41, ал. 2, във...
20.07.2018: Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг (3JL) Слънчев бряг...
27.06.2018: Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг (3JL) Слънчев бряг...
27.06.2018: Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг (3JL) На проведено редовно ОСА...
14.05.2018: Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг (3JL) В БФБ-София АД са...
14.05.2018: Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг (3JL) Слънчев бряг...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 6 277 пъти
[2016: 849, 2015: 414, 2014: 158, 2013: 317, 2012: 1 009, 2011: 723, ... ]