Кратък фирмен профил

ТЕЦ Марица 3 АД - Димитровград


Контакти

Димитровград, 6400
Промишлена зона
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 126526421
Капитал (лв.): 937 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Лицензи и сертификати:  Разпределение на електроенергия Произв. на електро- и топлинна енергия Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 24.11.2022 
Предмет на дейност: Производство на електрическа и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия, строителна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството и топлопроизводството, инвестиционна дейност, придобиване и разпореждане с авторски права, права върху изобретения, търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и други обекти на интелектуалната собственост, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт.
 


Новини

  стр. 1 / 84   стр.    
28.11.2022: ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград (MR3) ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград...
16.11.2022: ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград (6TMA) В БФБ е постъпил доклад по...
16.11.2022: ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград (6TMA) В БФБ АД е постъпила...
10.11.2022: ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград (MR3) ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград...
09.11.2022: ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград (MR3) Топгруп ЕООД, ЕИК:...
02.11.2022: ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград (MR3) ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград...
31.10.2022: ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград (MR3) ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград...
31.10.2022: ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград (MR3) ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград...
25.10.2022: ТЕЦ Марица 3 инвестира в чиста енергия ТЕЦ Марица 3 в...
24.10.2022: ТЕЦ Марица 3 е наела десетки нови служители в последния...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 615 пъти
[2016: 2 491, 2015: 280, 2014: 133, 2013: 267, 2012: 560, 2011: 465, ... ]