Кратък фирмен профил

Тирлин АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4003
бул. Марица 27
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115128327
Капитал (лв.): 220 000
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 22.07.2020 
Предмет на дейност: Проучване, проектиране, изграждане и изпълнение, поддръжка и ремонт на сгради, машини, съоръжения и инсталации за и на промишлени и граждански обекти, транспортна, таксиметрова и спедиторска дейност в страната и в чужбина, инвестиционна, инвеститорска, строителна и снабдителска дейност, вещи под наем и заложна дейност, антиквариат, оказион, ревюта, базари, рекламна и издателска дейност и други дейности и услуги за задоволяване потребностите на икономиката, пазара и населението, вътрешно- и външноикономическа и търговска дейност, реекспорт, компенсационни сделки, маркетинг, комисионна, складова, лизингова и посредническа дейност, агентство и представителство на трети лица в страната и в чужбина, производство на селскостопанска продукция и преработката є, мениджърска и инженерингова дейност в строителството, промишлеността, селското стопанство, хранително-вкусовата и преработвателната промишленост, туристическа, рекламна, импресарска, програмна и информационна дейност, посредничество, придобиване и продажба при и на недвижими имоти, вещи и вещни права и продукти на интелектуална собственост, оказване на патентноправна помощ и услуги за защита правата срещу актове на нелоялна конкуренция, организиране и извършване на икономически експертизи за капиталовложения и инвестиции в страната и в чужбина, производство, преработка и покупка на стоки и други вещи с цел продажба.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
27.07.2015: "Тирлин Лукс" – нов модерен жилищен комплекс до река Марица в...
28.10.2013: КСБ Пловдив раздаде годишните си награди Годишните награди на...
09.04.2012: Макар и драстично по-малко, все пак институциите въртят папки с...
21.04.2010: Тирлин АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на акционерите...
09.11.2009: Откриха новата офис сграда на „Тирлин“ АД в Пловдив „Ако няма...
03.04.2009: Тирлин АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на акционерите...
03.04.2009: Тирлин АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на акционерите...
03.04.2009: Тирлин АД - Пловдив свиква Извънредно общо събрание на...
16.12.2008: Напредва строителството на Riva Center в Пловдив В напреднала...
16.05.2008: Съветът на директорите на "Тирлин" - АД, Пловдив, на основание...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 158 пъти
[2016: 478, 2015: 67, 2014: 40, 2013: 80, 2012: 170, 2011: 88, ... ]