Кратък фирмен профил

ФИЛ 2000 АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4004
бул. Коматевско шосе 35
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115632104
Капитал (лв.): 100 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с други хранителни продукти
Общи събрания: Последно - 22.05.2019  Предстоящо - 27.08.2020 
Предмет на дейност: Сделки в страната и чужбина по изкупуване, преработка и търговия в суров и преработен вид на селскостопанска продукция, производство и търговия със стоки и услуги, търговско представителство и посредничество, комисионни и спедиторски услуги, агентство, консултантска, маркетингова и сервизна дейност, както и всяка друга, незабранена със закона дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
05.08.2015: 14 дружества за продажба на 35-ти ЦПТ от утре Четиринадесет...
28.01.2011: Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на...
22.04.2010: ФИЛ-2000 АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
08.03.2010: Дружеството е регистрирано на 23-ти Централизиран публичен...
27.10.2009: Агенцията за приватизация на основание чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК,...
10.07.2009: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
25.02.2009: Дружеството е регистрирано на 20-ти Централизиран публичен...
07.01.2008: Във връзка с публикация в ДВ, бр. 1/04.01.2008 г., и постъпило...
06.08.2007: На основание постъпило заявление от АП, се регистрират на 110...
24.04.2007: Съветът на директорите на "Фил 2000" - АД, Пловдив, на основание...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 197 пъти
[2016: 561, 2015: 69, 2014: 36, 2013: 73, 2012: 145, 2011: 75, ... ]