Кратък фирмен профил

Варна Про АД - Варна [Несъстоятелност]


Контакти

Варна, 9000
бул. Приморски 65, ет.3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 030098043
Капитал (лв.): 100 000
 
 
 

Отрасъл: Строителство и ремонт на плавателни съдове, без тези за развлечение и спорт
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 15.10.2018 
Предмет на дейност: Проектиране, инженеринг, производство на електрическо и електронно корабно оборудване; внос и износ, сервизни и специализирани дейности и услуги; маркетинг, мениджмънт, консултинг и реклама; представителство на фирми и организации; производствена и ремонтна дейност; монтаж, ремонт, преустройство, поддържане и сервиз на съоръжения с повишена степен на опасност по установения ред; кораборемонт, инвестиционно проектиране и строителство на жилищни, промишлени и обществени сгради, съоръжения и инсталации.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
05.02.2015: Новият изпълнителен директор на държавното дружество „Булгаргаз”...
19.07.2010: Варна-Про АД - Варна свиква Годишно общо събрание на акционерите...
17.12.2009: Варна-Про АД - Варна свиква Годишно общо събрание на акционерите...
13.03.2009: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
12.08.2008: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
20.06.2008: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
22.04.2008: Варна-Про АД - Варна свиква Годишно общо събрание на акционерите...
26.10.2007: Съветът на директорите на "Варна Про" - АД, Варна, на основание...
14.09.2007: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
30.07.2007: Консорциум "Варна про енерджи" иска енергийният регулатор да й...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 279 пъти
[2016: 515, 2015: 119, 2014: 90, 2013: 181, 2012: 367, 2011: 597, ... ]